Trang chủChương trình, đề tài nghiên cứu khoa họcKhuyến công và Xúc tiến thương mại

Khuyến công và Xúc tiến thương mại

Đẩy mạnh hoạt động khuyến công, tạo động lực cho phát triển công nghiệp nông thôn trong giai đoạn mới

Phát triển công nghiệp nông thôn nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại...
Language
Skip to content