Trang chủTin tức

Tin tức

Mời doanh nghiệp, HTX xuất khẩu tham gia các nền tảng hỗ trợ xuất khẩu

Căn cứ Công văn số 701/TMĐT-TTPT ngày 09/7/2021 của Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số về việc phối hợp mời doanh...

THÔNG TIN VỀ MẪU KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG COVID-19 VÀ CÁC PHƯƠNG ÁN PHÒNG, CHỐNG DỊCH KHI CÓ CÁC TRƯỜNG HỢP MẮC COVID-19 CHO...

Trước tình hình dịch Covid-19 trong nước đang diễn biến phức tạp và bùng phát mạnh, Bộ Y tế ban hành mẫu Kế hoạch...

CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN SỞ CÔNG THƯƠNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM

Được sự quan tâm chỉ đạo, định hướng của Đảng ủy Sở; Ban Thường vụ ĐCCQ tỉnh, sự quan tâm, giúp đỡ, phối hợp...

Tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới – Chủ đề Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022

Ngày 15 tháng 3 hàng năm được chọn làm Ngày Quyền người tiêu dùng Việt Nam tại Quyết định số 1035/QĐ-TTg ngày 10 tháng...

Các sàn thương mại điện tử ghi nhận lượng đơn hàng tăng đột biến trong những ngày giãn cách xã hội

Trong đó, sàn TMĐT Tiki ghi nhận khoảng 10 tấn rau của quả và 10.000 đơn hàng/ngày; các sản phẩm tiêu dùng thiết yếu trên...

Tạo hành lang pháp lý toàn diện để phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ

Đến giai đoạn 2030 - 2045, Việt Nam sẽ tập trung ưu tiên phát triển các thế hệ mới của ngành công nghiệp công...

Các hồ chứa vận hành theo Quy trình vận hành liên hồ chứa (QTVHLH) khi phối hợp vận hành đón lũ và giảm lũ...

Các hồ chứa vận hành theo Quy trình vận hành liên hồ chứa (QTVHLH) khi phối hợp vận hành đón lũ và giảm lũ...

Ban cán sự đảng Bộ Công Thương lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thông qua Nghị quyết và các văn kiện Đại hội. Nghị quyết...

Tạo điều kiện thúc đẩy ngành công nghiệp hóa chất phát triển, tăng trưởng bền vững

Ngày 02 tháng 6 năm 2021, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì buổi làm việc với Cục Hoá chất và các đơn...

Tăng cường công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương lãnh đạo, chỉ đạo...
Language
Skip to content