Trang chủTin tức

Tin tức

Sở Công Thương Băc Kạn tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Công Thương Việt Nam (14/5/1951-14/5/2021)

Hòa chung không khí thi đua cả nước thực hiện tốt cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và HĐND các cấp...

Trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2020, HĐND tỉnh khóa IX

Thực hiện Công văn số 163/UBND-TH ngày 12 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2020, HĐND tỉnh khóa IX.

Phối hợp trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Thực hiện Văn bản số 7713/UBND-TH ngày 25 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc giải quyết kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV; trong đó, có nội dung giao Sở Công Thương phối  hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời nội dung kiến nghị của cử tri nêu tại mục 5 phần II Báo cáo số 38/BC-ĐĐBQH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn, cụ thể ý kiến cử tri:

Trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV

Thực hiện Công văn số 6533/UBND-TH ngày 03 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc gải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV.

Trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV

Thực hiện Công văn số 7713/UBND-TH ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải quyết kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV. Trong đó giao Sở Công Thương trả lời nội dung kiến nghị của cử tri nêu tại mục 1 phần II của Báo cáo số 38/BC-ĐĐBQH ngày 08/12/2020 của Đoàn đại biểu Quốc hội.

Trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2020, HĐND tỉnh khóa IX

Thực hiện Công văn số 6892/UBND-TH ngày 18/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2020, HĐND tỉnh khóa IX.

Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn...

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động Đảng bộ Sở Công Thương nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản các nghị quyết, nhằm nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, sáng tạo trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Long Hải làm việc tại Sở Công Thương

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2021, chiều ngày 10/5/2021Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Sở Công Thương về tình hình phát triển công nghiệp – thương mại năm 2021 và kế hoạch giai đoạn 2021-2025.

Định hướng nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bảo vệ môi trường ngành Công Thương trong giai đoạn tới

Ngành Công Thương đã có những đóng góp to lớn vào công cuộc phát triển kinh tế của đất nước. Bên cạnh đó, các hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại cũng phát sinh nhiều vấn đề về môi trường cần được quan tâm giải quyết.

Sở Công Thương tổ chức triển khai hướng dẫn việc áp dụng các Quyết định của Bộ Công Thương đối với tiêu chí số...

Thực hiện Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 02/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai thực hiện Chương trình...

Bài VIẾT MỚI

View Counter

001608
Views Today : 18
Views This Month : 868
Views This Year : 6280
Total views : 6509
Language
Skip to content