Khai trương Điểm mua bán hàng hóa, bán sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền năm 2022 tại xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể

Thông báo Danh mục tài liệu ôn thi Vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2022

Xin ý kiến góp ý dự thảo Quy định khuyến khích, tổ chức thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng, kinh doanh và vận hành các công trình hạ tầng bảo vệ môi trường đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Thông cáo báo chí tổ chức sự kiện “Tuần lễ giới thiệu Miến dong và các sản phẩm OCOP, sản phẩm bản địa tỉnh Bắc Kạn năm 2022”

Sở Công Thương ban hành Kế hoạch Tổ chức “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia năm 2022 – Vietnam Grand Sale 2022” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Sở Công Thương hoàn thành chỉ tiêu số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực năm 2022

Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại cho cán bộ quản lý nhà nước

Sở Công Thương tổ chức tập huấn Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản năm 2022trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Mời tập huấn nâng cao năng lực về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong Xúc tiến thương mại

Mời tập huấn Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022

Khai trương Điểm mua bán hàng hóa, bán sản phẩm OCOP và đặc sản...

Sáng ngày 28/11, Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Hộ kinh doanh Hà Thị Thoa tổ chức Hội nghị kết nối...

Thông báo Danh mục tài liệu ôn thi Vòng 1 kỳ tuyển dụng công...

Thực hiện Kế hoạch số 647/KH-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về kế hoạch tuyển...

Xin ý kiến góp ý dự thảo Quy định khuyến khích, tổ chức thực...

Trong những năm gần đây, tỉnh Bắc Kạn đã quan tâm, tập trung phát triển cụm công nghiệp, theo Phương án phát triển Cụm...

Thông cáo báo chí tổ chức sự kiện “Tuần lễ giới thiệu Miến dong...

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN Bắc Kạn, ngày 21  tháng 11 năm 2022 THÔNG CÁO BÁO CHÍ Tổ chức sự kiện “Tuần lễ giới thiệu...

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp

Ngày 31 tháng 10 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành kèm theo Thông tư với 12 Quy chuẩn kỹ thuật quốc...

Mời tham gia Triển lãm quốc tế lẩn thứ 3 về Công nghiệp hỗ trợ, Công nghiệp chế biến và chế tạo tại Việt Nam – VIMEXPO 2022

Triển lãm quốc tế lẩn thứ 3 về Công nghiệp hỗ trợ, Công nghiệp chế biến và chế tạo tại Việt Nam - VIMEXPO...

Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18/10/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi...

Ngày 18/10/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 82/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017...

Thu hút đầu tư phát triển thủy điện nhỏ hợp lý, hiệu quả

Với một số lợi thế về sông suối, thời gian qua, Bắc Kạn đã thu hút đầu tư phát triển thủy điện nhỏ để...

Khai trương Điểm mua bán hàng hóa, bán sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền năm 2022 tại xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể

Sáng ngày 28/11, Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Hộ kinh doanh Hà Thị Thoa tổ chức Hội nghị kết nối...

Thông cáo báo chí tổ chức sự kiện “Tuần lễ giới thiệu Miến dong và các sản phẩm OCOP,...

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN Bắc Kạn, ngày 21  tháng 11 năm 2022 THÔNG CÁO BÁO CHÍ Tổ chức sự kiện “Tuần lễ giới thiệu...

Hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đăng ký quyền sử dụng mã số mã...

Xem công văn tại đây(Nông Thị Thùy - Sở Công Thương)

Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số...

Ngày 27/10/2022, Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại tổ chức lớp Tập huấn nâng cao năng...

Sở Công Thương hoàn thành chỉ tiêu số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 797/KH-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc số hóa kết quả giải quyết...

Sở Công Thương Bắc Kạn thông báo Danh mục Dịch vụ công trực tuyến một phần cho phép nộp hồ sơ trực tuyến và thủ tục hành chính chỉ...

Ngày 10 tháng 11 năm 2022 UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 2170/QĐ-UBND về việc Phê duyệt danh mục dịch vụ...

Sở Công Thương Bắc Kạn thông báo danh mục dịch vụ công cung cấp trực tuyến toàn trình, trực tuyến một phần và dịch vụ công chỉ tiếp nhận...

Căn cứ Quyết định số 2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn phê duyệt danh mục...

SỞ CÔNG THƯƠNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH “KHÔNG CHỜ”

Nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính được tiếp nhận và...

Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 tại Sở Công Thương

Nhằm đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chính sách an sinh xã hội, bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng...

Chuyển đổi số tạo động lực thúc đẩy sản xuất, kinh doanh của các hợp tác xã

"Thông qua việc chuyển đối số, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã có sự...

Cán bộ, công chức không được tham gia bán hàng đa cấp

Trên địa bàn tỉnh hiện có 09 doanh nghiệp đăng ký bán hàng theo phương thức đa cấp, với 1.823 người tham gia bán...

Tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Thực hiện Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 21/5/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Phát...

Chương trình hành động của Tỉnh ủy Bắc Kạn thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và...

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng...

Đưa nghị quyết về phát triển kinh tế tập thể vào cuộc sống

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ ba đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, trong đó có Nghị quyết...

LỄ TRƯỞNG THÀNH ĐOÀN CHI ĐOÀN SỞ CÔNG THƯƠNG

Ngày 03/11/2022, Chi đoàn Sở Công Thương tổ chức trưởng thành đoàn cho đồng chí Lô Đình Doãn và đồng chí Phạm Thị Thúy...

TỔNG KẾT ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN NĂM 2022

Chi đoàn Sở Công Thương tổ chức tổng kết Chi đoàn đánh giá những thuận lợi, khó khăn, kết quả đạt được, đề xuất,...

Đảng bộ Sở Công Thương thực hiện tốt mô hình “Dân vận khéo”

Phát huy các kết quả đã đạt được trong thực hiện mô hình “Dân vận khéo”. Năm 2022, Đảng ủy Sở Công Thương đã...

Chi đoàn Sở Công Thương sinh hoạt Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 4 bài học lý luận...

Ngày 13/10/2022 Chi đoàn Sở Công Thương đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức,...

Tăng cường thực hiện và khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA) đã có hiệu lực trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Thực hiện Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 19/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện và khai thác hiệu quả các...

Lợi thế FTA không phải là mãi mãi, xuất khẩu cần tận dụng nhanh

Trong bối cảnh lạm phát toàn cầu tăng mạnh, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu… Việc tham gia vào các FTA giúp cho...

Doanh nghiệp Canada mong muốn được kết nối với các lĩnh vực ngành hàng của Việt Nam

Thương vụ Việt Nam tại Canada nhận được yêu cầu kết nối của một số các doanh nghiệp Canada trong các lĩnh vực ngành...

Việt Nam – EU hợp tác xây dựng chuỗi cung ứng đa dạng bền vững

Nhằm tăng cường kết nối quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu EU, song song...

Bắc Kạn có nhiều lợi thế so sánh trong thu hút đầu tư

Bắc Kạn có môi trường xã hội an toàn, diện tích đất nông lâm nghiệp lớn, có tiềm năng phát triển du lịch cùng...

Bắc Kạn: Nhiều sản phẩm thế mạnh

Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, lựa chọn giống cây phù hợp, mở rộng diện...

Đánh thức tiềm năng du lịch ở Phiêng Phàng

Phiêng Phàng là thôn vùng cao, cách trung tâm xã Yến Dương, huyện Ba Bể khoảng 7 km. Nơi đây vẫn còn giữ được...

Hội nghị trực tuyến xúc tiến đầu tư giữa UBND tỉnh và Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp

Chiều 29/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa đã chủ trì Hội nghị trực tuyến trao đổi, chia sẻ thông tin...

Đầy mạnh các hình thức nêu gương, nhân rộng điển hình tiên tiến

Tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiên tiến được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm trong tổ chức...

Quyết định tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho các tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Theo đó, Phòng Quản lý Công nghiệp - Sở Công Thương được Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất...

Quyết định tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể dẫn đầu phong trào thi đua năm 2021

Năm 2021, Sở Công Thương là 1 trong 16 đơn vị được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ký Quyết định...

Quyết định tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác 02 năm liên tục từ năm 2020 đến năm...

Ngày 11/3/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ký ban hành Quyết định số 396/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen...

Phối hợp trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV

Thực hiện Công văn số 7713/UBND-TH ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ...

Trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2020, HĐND tỉnh khóa IX

Thực hiện Công văn số 163/UBND-TH ngày 12 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2020, HĐND tỉnh khóa IX.

Phối hợp trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Thực hiện Văn bản số 7713/UBND-TH ngày 25 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc giải quyết kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV; trong đó, có nội dung giao Sở Công Thương phối  hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời nội dung kiến nghị của cử tri nêu tại mục 5 phần II Báo cáo số 38/BC-ĐĐBQH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn, cụ thể ý kiến cử tri:

Trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV

Thực hiện Công văn số 6533/UBND-TH ngày 03 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc gải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV.

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội ngành công thương tháng 02 năm 2022

Tháng 02/2022 là thời điểm diễn ra Tết Nguyên đán Nhâm Dần, do đó trước Tết Nguyên đán, các cơ sở kinh doanh đã...

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội ngành công thương tháng 01 năm 2022

Tháng 01/2022 là thời điểm cận Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh có phần sôi động...

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH 2022

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TTBTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC...

Kết quả hoạt động công nghiệp – Thương mại tháng 01 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Tháng 01/2021 là thời điểm cận Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, hoạt động công nghiệp ổn định, các doanh nghiệp, cơ sở đẩy mạnh sản xuất, bán sản phẩm nhằm có kinh phí trả lương cho người lao động trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2021, đặc biệt các sản phẩm công nghiệp thực phẩm trên địa bàn tỉnh như miến dong, rượu, bánh kẹo được các cơ sở tập trung, đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ.

Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 19/5/2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Ban hành quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công địa phương tỉnh Bắc Kạn

Quyết định số 1744/2013/QĐ-UBND ngày 21/10/2013 của UBND tỉnh

Bổ sung một số điều của Quyết định số 1127/2012/QĐ-UBND ngày 26/7/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và...

Quyết định số 1127/2012/QĐ-UBND ngày 26/7/2012 của UBND tỉnh

Ban hành Quy chế tổ chức và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Phê duyệt chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025

View Counter

004366
Views Today : 10
Views This Month : 45
Views This Year : 5096
Total views : 13864
Language
Skip to content