Cải cách hành chính

Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021 của Sở Công Thương

Thực hiện Kế hoạch số 790/KH-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2020 của của UBND tỉnh Bắc Kạn về triển khai công tác cải...

Bộ Công Thương nằm trong top đầu về mức độ hài lòng của doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính xuất nhập...

Đây là nội dung trong báo cáo do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính...

Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính...

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 26 tháng 4 năm 2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh...

Tỉnh Bắc Kạn tiếp tục ban hành nghị quyết chuyên đề về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh...

Công tác cải cách hành chính (CCHC) được tỉnh Bắc Kạn xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của...

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Chương trình tổng thể Cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 – 2020

Chiều 18/3/2021, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Trưởng ban Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 và xây dựng Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2021 – 2030.

Kết quả nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2020 của Sở Công Thương

Ngay sau khi Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 10/3/2020 của UBND tỉnh ban hành về nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh Bắc Kạn năm 2020, căn cứ nhiệm vụ được giao, tình hình thực tế tại đơn vị, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 105/KH-SCT ngày 19/3/2020 về nâng cao chỉ số và hiệu quả hành chính công năm 2020, gồm các nội dung về:

Công tác cải cách hành chính quý I năm 2021 của Sở Công Thương

Nhìn chung, công tác CCHC đã được đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc, đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao, tạo chuyển biến tích cực, thể hiện trên các mặt:

Kết quả rà soát thủ tục hành chính năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021; Kế hoạch số 49/KH-SCT ngày 02/02/2021 của Sở Công Thương về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021.

Bài VIẾT MỚI

View Counter

001608
Views Today : 18
Views This Month : 868
Views This Year : 6280
Total views : 6509
Language
Skip to content