Trang chủThông tin chung

Thông tin chung

Sở Công Thương khảo sát, đánh giá chợ lựa chọn nhân rộng mô hình chợ thí điểm bảo đảm An toàn thực phẩm năm...

Thực hiện Kế hoạch số 419/KH-UBND ngày 16/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc nhân rộng mô hình chợ thí...

Giới thiệu Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn

  Sở Công Thương Bắc Kạn được thành lập theo Quyết định số 572/QĐ -UBND ngày 28/3/2008 của UBND tỉnh Bắc Kạn trên cơ sở...

Trung tâm Khuyến công và XTTM

Phó Giám đốc điều hành: Quách Mạnh Thắng ĐT: 0209.3810.291 Email: thangqm.ct@backan.gov.vn             Phó Giám đốc: Phạm Thị Thúy Vân

Phòng An toàn – Năng lượng

Ông Ngọc Văn Thái Trưởng phòng An toàn – Năng lượng          ĐT: 0209.3875.388 Email:thainv.ct.ct@Backan.gov.Vn         Phó phòng: Ma Kiên Thảo  

Phòng Quản lý Công nghiệp

Trưởng phòng: Ôn Nhật Mai Sơn         Ông: Nông Đình Thép Phó TP Quản lý Công nghiệp ĐT: 0209.3810.723 Email: thepnd.ct@backan.gov.vn  

Thanh tra

Ông: Ngôn Biên Cương Chánh Thanh tra sở ĐT: 0209.3872.105 Email: cuongnb.ct@backan.gov.vn

Phòng Quản lý Thương mại

    Trưởng phòng: Nguyễn Văn Dũng     Phó phòng: Phạm Thị Dịu      

Văn phòng

Ông: Mai Văn Hùng Chánh Văn phòng ĐT: 0209.3872.102 Email:hungmv.ct@backan.gov.v   Bà Nông Thị Thảo Phó Chánh Văn phòng ĐT: 0209.3872.120 Email:thaont.ct@backan.gov.vn   Phó Chánh Văn phòng: Lô Đình Doãn

Lãnh đạo sở

  Giám đốc: Hoàng Hà Bắc Lãnh đạo, điều hành chung toàn bộ công việc của          Sở, chịu trách nhiệm trước Tỉnh...

Bài VIẾT MỚI

View Counter

001610
Views Today : 21
Views This Month : 871
Views This Year : 6283
Total views : 6512
Language
Skip to content