Trang chủTin tứcThông tin tuyên truyền

Thông tin tuyên truyền

Ban cán sự đảng Bộ Công Thương lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thông qua Nghị quyết và các văn kiện Đại hội. Nghị quyết...

Tăng cường công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương lãnh đạo, chỉ đạo...

Mẫu kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh và mẫu cam kết phòng chống dịch tại khu nhà...

Ngày 12/7/2021, Bộ Y tế ban hành Công văn số 5522/BYT-MT ngày 12/7/2021 về việc mẫu kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ...

Bài VIẾT MỚI

View Counter

001611
Views Today : 24
Views This Month : 874
Views This Year : 6286
Total views : 6515
Language
Skip to content