Trang chủTin tứcTin Công nghiệp

Tin Công nghiệp

Tạo hành lang pháp lý toàn diện để phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ

Đến giai đoạn 2030 - 2045, Việt Nam sẽ tập trung ưu tiên phát triển các thế hệ mới của ngành công nghiệp công...

Quy trình vận hành liên hồ, đơn hồ mùa lũ – những điều cần lưu ý

Các hồ chứa vận hành theo Quy trình vận hành liên hồ chứa (QTVHLH) khi phối hợp vận hành đón lũ và giảm lũ...

Tạo điều kiện thúc đẩy ngành công nghiệp hóa chất phát triển, tăng trưởng bền vững

Ngày 02 tháng 6 năm 2021, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì buổi làm việc với Cục Hoá chất và các đơn...

CPTPP: Cơ hội nào cho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo?

CPTPP được đánh giá đem lại nhiều cơ hội phát triển, tăng trưởng xuất khẩu cho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo song...

Đẩy mạnh hoạt động khuyến công, tạo động lực cho phát triển công nghiệp nông thôn trong giai đoạn mới

Phát triển công nghiệp nông thôn nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại...

Sản xuất công nghiệp nửa đầu năm 2021 duy trì tốc độ tăng trưởng khá

Tính chung 6 tháng đầu năm 2021, ước tính chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tăng 9,3% so với cùng kỳ...

Định hướng đến năm 2025 cả nước có 1.704 cụm công nghiệp

Tổng hợp số liệu từ Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, theo quy hoạch đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 cả...

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nhanh chóng và hiệu quả với các công cụ, dịch vụ tư vấn về mô hình, giải pháp...

Khi quyết định chuyển đổi số, doanh nghiệp phải chấp nhận thay đổi quy trình, hệ thống, và cả con người, điều này đòi...

Sở Công Thương phối hợp tổ chức thi công xây dựng đường dây 0,4kV cấp điện cho thôn Bản Phắng, xã Trung Hòa, huyện...

Thực hiện Văn bản số 164-CV/TU ngày 19/3/2021 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc tiếp tục thực hiện việc giúp đỡ xã khó...

Công nghiệp hỗ trợ, tự chủ nguồn nguyên vật liệu, linh phụ kiện – vấn đề cốt lõi của phát triển công nghiệp bền...

Với mục tiêu nâng cao năng lực sản xuất các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, đảm bảo nguồn nguyên vật liệu, linh phụ...
Language
Skip to content