Trang chủTin tứcÝ kiến chỉ đạo, điều hành

Ý kiến chỉ đạo, điều hành

Thông báo Lịch tiếp công dân năm 2022

Căn cứ Luật tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết hướng...

Xử lý các quy định gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 9263/VPCP-KSTT thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành...

Tỉnh Bắc Kạn hướng dẫn thực hiện kiểm tra người, phương tiện qua các chốt kiểm dịch y tế liên ngành phòng, chống dịch...

1.Tiếp tục tuyên truyền, kiểm tra, giám sát mọi người dân thực hiện nghiêm yêu cầu 5K trong phòng, chống dịch COVID-19. Yêu cầu...

Ưu tiên xét nghiệm Covid-19 cho người điều khiển phương tiện vận tải

Ngày 14/7/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4320/UBND-VXNV chỉ đạo Sở Y tế và các đơn vị liên quan thực hiện việc...

Công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm Trưởng phòng Quản lý công nghiệp và Trưởng phòng Quản lý Thương mại thuộc Sở Công...

Căn cứ Quyết định số 65/QĐ-SCT và Quyết định số 66/QĐ-SCT ngày 28/6/2021 của Giám đốc Sở Công Thương về việc điều động và...

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo tạo điều kiện hỗ trợ tiêu thụ nông sản của tỉnh Bắc Giang

Giải quyết đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc đề nghị hỗ trợ, cho phép lưu thông đối với các phương tiện vận chuyển nông sản, hàng hóa thiết yếu, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã có văn bản cho phép các phương tiện vận chuyển nông sản, hàng hóa thiết yếu, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất của tỉnh Bắc Giang được lưu thông vào, qua địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Yêu cầu người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa

Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện một số biện...

UBND tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao...

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021, Ngày 21/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Văn bản số 379/UBND-GTCNXD yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp như sau:

Sở Công Thương giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 cho các phòng, đơn vị thuộc Sở

Nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế năm 2021 mà Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã giao cho ngành công thương tại Quyết định số 2268/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2021 và thực hiện Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Bài VIẾT MỚI

View Counter

003459
Views Today :
Views This Month : 315
Views This Year : 2142
Total views : 10910
Language
Skip to content