Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

STTTên thủ tục hành chínhHình thức đăng ký
ICẤP TỈNHThực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCIKhông thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI
ICẤP TỈNH1094
 1. Lĩnh vực Xuất – Nhập khẩu
 1. Lĩnh vực Xuất – Nhập khẩu
  
Xác nhận Bản cam kết của thương nhân nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia côngx
Cấp Bản xác nhận nhu cầu nhập khẩu thépx
 1. Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng
  
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc láx
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc láx
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc láx
Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc láx
Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc láx
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc láx
Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)x
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)x
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)x
 1. Lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp
 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thươngx
Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thươngx
Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổx
Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổx
Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thươngx
Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thươngx
Thu hồi giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệpx
 1. Lĩnh vực hóa chất
Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểmx
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệpx
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệpx
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệpx
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệpx
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệpx
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệpx
Đ. Lĩnh vực Điện
Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điệnx
Cấp lại thẻ an toàn điệnx
Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điệnx
Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thươngx
Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻx
Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh không theo chu kỳ (đối với điều chỉnh Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV)x
Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phươngx
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phươngx
Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 03MW đặt tại địa phươngx
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 03MW đặt tại địa phươngx
Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phươngx
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phươngx
Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phươngx
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phươngx
Thẩm định dự án/ thẩm định thiết kế cơ sở đầu tư các dự án hoặc điều chỉnh dự án/điều chỉnh thiết kế cơ sở công trình điện, nhà máy điện.x
Thẩm định thiết kế dự toán xây dựng/ thiết kế dự toán xây dựng điều chỉnh; thẩm định thiết kế bản vẽ thi công dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công dự toán xây dựng điều chỉnh công trình điện (trường hợp thiết kế 1 bước), nhà máy điện.x
 1. Lĩnh vực Công nghiệp nặng
Thẩm định dự án đầu tư /thiết kế cơ sở hoặc thẩm định điều chỉnh thiết kế cơ sở đối với: Công trình luyện kim và cơ khí chế tạo; công trình khai thác mỏ và chế biến khoáng sản; công trình dầu khí; công trình hoá chấtx
Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh; thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh đối với: Công trình luyện kim và cơ khí chế tạo; công trình khai thác mỏ và chế biến khoáng sản; công trình dầu khí; công trình hoá chấtx
 1. Lĩnh vực Thương mại quốc tế
Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Namx
Điều chỉnh giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Namx
Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Namx
Gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Namx
Chấm dứt hoạt động  Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Namx
 1. Lĩnh vực Dầu khí
Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích kho từ trên 210m3 đến dưới 5.000m3x
Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG có dung tích kho dưới 5.000m3x
Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG có dung tích kho dưới 5.000m3x
 1. Lĩnh vực Xúc tiến thương mại
Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngx
Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngx
Thông báo hoạt động khuyến mạix
Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mạix
Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Namx
Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Namx
 1. Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh
Đăng ký Hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thươngx
Xác nhận Đăng ký lại Hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thươngx
Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phươngx
Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt dộng bán hàng đa cấp tại địa phươngx
Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phươngx
Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp x
 1. Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước
Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)x
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)x
Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)x
Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầux
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầux
Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầux
Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầux
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầux
Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầux
Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc láx
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc láx
Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc láx
Cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ươngx
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ươngx
Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ươngx
Tiếp nhận, rà soát biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thươngx
Tiếp nhận, rà soát biểu mẫu kê khai giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thươngx
 1. Lĩnh vực Khí doanh khí
Lĩnh vực Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPGx
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPGx
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPGx
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chaix
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chaix
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chaix
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồnx
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồnx
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồnx
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tảix
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tảix
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tảix
Lĩnh vực Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG
Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNGx
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNGx
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNGx
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tảix
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tảix
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tảix
Lĩnh vực Khí thiên nhiên nén (CNG)
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNGx
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNGx
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNGx
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tảix
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tảix
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tảix
 1. Lĩnh vực an toàn thực phẩm
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiệnx
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiệnx
Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho  tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thươngx
Ô. Lĩnh vực Khoa học công nghệ
Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứngx
 1. Lĩnh vực Giám định thương mại
Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mạix
Đăng ký thay đổi, bổ sung dấu nghiệp vụ giám định thương mạix
Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnhx
 1. Lĩnh vực Quản lý chợ
Phê duyệt phương án bố trí, sắp xếp ngành nghề kinh doanh, sử dụng địa điểm kinh doanh tại chợ đối với chợ hạng 1x
Phê duyệt nội quy chợ hạng 1x

 

                                                                                    Sở Công Thương Bắc Kạn


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004334
Views Today : 12
Views This Month : 747
Views This Year : 5017
Total views : 13785
Language
Skip to content