Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Công Thương Bắc Kạn năm 2018

Ngày 10 tháng 10 năm 2018, Sở Công Thương Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 152/QĐ-SCT về Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với công tác tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước và giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại, gồm: Sổ tay chất lượng; 07 quy trình chung; 04 quy trình hỗ trợ quản lý; 57 quy trình thực hiện thủ tục hành chính.

Danh mục hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của Sở Công Thương như sau:

STTTên tài liệuMã sốĐơn vị thực hiệnLần ban hành
0

Sổ tay chất lượng

STCLLần3
  1. Quy trình chung
 

Quy trình kiểm soát tài liệu

QT-SCT-01Quy trình chung toàn cơ quanLần3

Quy trình kiểm soát hồ sơ

QT-SCT-02Lần3

Quy trình đánh giá nội bộ

QT-SCT-03Lần2

Giữ nguyên

Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp

QT-SCT-04Lần2

Giữ nguyên

Quy trình hành động khắc phục

QT-SCT-05Lần2

Giữ nguyên

Quy trình hành động phòng ngừa

QT-SCT-06Lần2

Giữ nguyên

Quy trình Họp xem xét lãnh đạo đối với hệ thống quản lý chất lượngQT-SCT-07Lần2

Giữ nguyên

  1. Quy trình nội bộ (hỗ trợ quản lý)
 
Quy trình quản lý công tác văn thưQT-SCT-VP-01Văn phòngLần3
Quy trình xét thi đua khen thưởng hàng nămQT- SCT-VP-02Lần3
Quy trình Xây dựng dự toán thu, chi ngân sáchQT- SCT-VP-03Lần3
Quy trình tiến hành một cuộc thanh traQT- SCT-TTr-01Thanh traLần2

Giữ nguyên

III. Quy trình thực hiện thủ tục hành chính 
Quy trình thủ tục cấp giấy phép sử dụng VLNCNQT- SCT-QLCN-01Phòng QLCNLần3
Quy trình thủ tục cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứngQT- SCT-QLCN-02Phòng QLCNLần2

Giữ nguyên

Quy trình thủ tục cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnhQT- SCT-QLCN-03Phòng QLCNLần2

Giữ nguyên

Quy trình thủ tục cấp, cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp – tiền chất thuốc nổQT- SCT-QLCN-04Phòng QLCNLần3
Quy trình thủ tục thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình hạng mục công trìnhQT- SCT-QLCN-05Phòng QLCNLần2

Giữ nguyên

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phươngQT- SCT-QLTM-01Phòng QLTMLần3
Quy trình giải quyết thủ tục hành chính Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phươngQT- SCT-QLTM-02Phòng QLTMLần3
Quy trình giải quyết thủ tục hành chính Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phươngQT- SCT-QLTM-03Phòng QLTMLần3
Quy trình giải quyết thủ tục hành chính Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấpQT- SCT-QLTM-04Phòng QLTMLần3
Quy trình giải quyết thủ tục hành chính cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 

QT- SCT-QLTM-05Phòng QLTMBan hành mới lần 1
Quy trình giải quyết thủ tục hành chính về hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chungQT- SCT-QLTM-06Phòng QLTMLần2

Giữ nguyên

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc láQT- SCT-QLTM-07Phòng QLTMLần3
Quy trình giải quyết thủ tục hành chính cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc láQT- SCT-QLTM-08Phòng QLTMLần3
Quy trình cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầuQT- SCT-QLTM-09Phòng QLTMLần3
Quy trình cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầuQT- SCT-QLTM-10Phòng QLTMLần3
Quy trình cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầuQT- SCT-QLTM-11Phòng QLTMLần3
Quy trình cấp giấy phép bán buôn sản phẩm rượuQT- SCT-QLTM-12Phòng QLTMLần3
Quy trình cấp giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc láQT- SCT-QLTM-13Phòng QLTMLần3
Quy trình giải quyết thủ tục hành chính về xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mạiQT- SCT-QLTM-14Phòng QLTMLần3
Quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực chợQT- SCT-QLTM-15Phòng QLTMLần2

Giữ nguyên

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính về Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mạiQT- SCT-QLTM-16Phòng QLTMLần3
Quy trình thủ tục hành chính về Thông báo hoạt động khuyến mạiQT- SCT-QLTM-17Phòng QLTMLần3
Quy trình thủ tục hành chính về Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mạiQT- SCT-QLTM-18Phòng QLTMLần3
Quy trình thủ tục hành chính về Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại việt namQT- SCT-QLTM-19Phòng QLTMLần3
Quy trình Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt NamQT- SCT-QLTM-20Phòng QLTMLần3
Quy trình giải quyết thủ tục hành chính về Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán khíQT- SCT-QLTM-21Phòng QLTMLần3
Quy trình giải quyết thủ tục hành chính về Cấp lại/ điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán khíQT- SCT-QLTM-22Phòng QLTMLần3
Quy trình Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩmQT- SCT-ATNL-01Phòng ATNLLần3
Quy trình Xác nhận kiến thức an toàn thực phẩmQT- SCT- ATNL-02Phòng ATNLLần3
Quy trình cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chấtQT- SCT- ATNL-03Phòng ATNLLần3
Quy trình cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất

 

QT- SCT- ATNL-04Phòng ATNLLần3
Quy trình cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chấtQT- SCT-ATNL-05Phòng ATNLLần3
Quy trình cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chấtQT- SCT-ATNL-06Phòng ATNLLần3
Quy trình cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chấtQT- SCT-ATNL-07Phòng ATNLLần3
Quy trình cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chấtQT- SCT-ATNL-08Phòng ATNLLần3
Quy trình cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểmQT- SCT-ATNL-09Phòng ATNLLần3
Quy trình cấp GCN đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chaiQT- SCT-ATNL-10Phòng ATNLBan hành mới lần 1
Quy trình cấp lại GCN đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chaiQT- SCT-ATNL-11Phòng ATNLBan hành mới lần 1
Quy trình cấp điều chỉnh GCN đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chaiQT- SCT-ATNL-12Phòng ATNLBan hành mới lần 1
Quy trình cấp GCN đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồnQT- SCT-ATNL-13Phòng ATNLBan hành mới lần 1
Quy trình cấp GCN đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồnQT- SCT-ATNL-14Phòng ATNLBan hành mới lần 1
Quy trình cấp điều chỉnh GCN đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồnQT- SCT-ATNL-15Phòng ATNLBan hành mới lần 1
Quy trình cấp GCN đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tảiQT- SCT-ATNL-16Phòng ATNLBan hành mới lần 1
Quy trình cấp lại GCN đủ điều kiện trạm nạp LPG  vào phương tiện vận tảiQT- SCT-ATNL-17Phòng ATNLBan hành mới lần 1
Quy trình cấp điều chỉnh GCN đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tảiQT- SCT-ATNL-18Phòng ATNLBan hành mới lần 1
Quy trình cấp GCN đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tảiQT- SCT-ATNL-19Phòng ATNLBan hành mới lần 1
Quy trình cấp lại GCN đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tảiQT- SCT-ATNL-20Phòng ATNLBan hành mới lần 1
Quy trình cấp điều chỉnh GCN đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tảiQT- SCT-ATNL-21Phòng ATNLBan hành mới lần 1
Quy trình cấp GCN đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tảiQT- SCT-ATNL-22Phòng ATNLBan hành mới lần 1
Quy trình cấp lại GCN đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tảiQT- SCT-ATNL-23Phòng ATNLBan hành mới lần 1
Quy trình cấp điều chỉnh GCN đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tảiQT- SCT-ATNL-24Phòng ATNLBan hành mới lần 1
Quy trình thủ tục cấp giấy phép sản xuất rượuQT- SCT-ATNL-25Phòng ATNLLần3
Quy trình thủ tục thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình hạng mục công trìnhQT- SCT-ATNL-26Phòng ATNLLần3
Quy trình thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lựcQT- SCT-ATNL-27Phòng ATNLLần3
Quy trình thủ tục cấp thẻ kiểm tra viên điện lựcQT- SCT-ATNL-28Phòng ATNLLần3
Quy trình thủ tục cấp thẻ an toàn điệnQT- SCT-ATNL-29Phòng ATNLLần3
Quy trình thủ tục điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực không theo chu kỳQT- SCT-ATNL-30Phòng ATNLLần3

                                                          Nông Thị Thảo – Sở Công Thương
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004337
Views Today : 18
Views This Month : 753
Views This Year : 5023
Total views : 13791
Language
Skip to content