Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn

Ngày 25/11/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2347/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  1. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung
STTTên thủ tục hành chínhTên Văn bản QPPL

quy định nội dung sửa đổi

Câp tỉnh
1Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công ThươngQuyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Cấp huyện
1Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp huyện, thành phốQuyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
  1. Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ
STTTên thủ tục hành chínhTên Văn bản QPPL

quy định việc bãi bỏ TTHC

Cấp huyện
1Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻQuyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
2Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ

Chi tiết theo Quyết định số 2347/QĐ-UBND

Phương Thảo (Sở Công Thương)


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004337
Views Today : 18
Views This Month : 753
Views This Year : 5023
Total views : 13791
Language
Skip to content