Kết quả đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông quý I năm 2021

  1. Thu thập phiếu

Căn cứ vào nhiệm vụ được giao, Sở Công Thương đã tổ chức thu thập phiếu đánh giá việc giải quyết TTHC dành cho tổ chức, cá nhân tại Phiếu số 1, thực hiện tự đánh giá các nội dung dành cho cơ quan hành chính nhà nước tại Phiếu số 2. Cụ thể:

– Phiếu số 1: Thu thập được 20 phiếu;

– Phiếu số 2: Thu thập được 20 phiếu.

  1. Kết quả đánh giá: Theo Phụ lục 01, 02, 03.
  2. Phân loại kết quả chấm điểm

– Đối với công chức, viên chức của Sở: Đạt 9,8 điểm, hoàn thành 100% nhiệm vụ;

– Đối với Sở Công Thương: Đạt 17,6 điểm, xếp loại xuất sắc.

Phụ lục 1: Bảng tổng hợp kết quả đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực an toàn thực phẩm, xúc tiến thương mại, vật liệu nổ công nghiệp, điện, công nghiệp nặng, lưu thông hàng hóa trong nước theo mã hồ sơ.

Thời điểm đánh giá: Từ ngày 15/12/2020 đến hết ngày 14/3/2021

STTMã số hồ sơĐiểm chỉ số thành phần
123456789
1000.00.11.H03-210104-1001222222222
2000.00.11.H03-210112-1002222222222
3000.00.11.H03-210112-1001222222222
4000.00.11.H03-201118-1000222222222
5000.00.11.H03-210126-1000222222222
6000.00.11.H03-210120-1002222222222
7000.00.11.H03-210125-1006222222222
8000.00.11.H03-210125-1003222222222
9000.00.11.H03-210114-0001112222222
10000.00.11.H03-210202-0002222222222
11000.00.11.H03-210202-0001112222222
12000.00.11.H03-210105-0002112222222
13000.00.11.H03-210105-0001112222222
14000.00.11.H03-210112-0001222222222
15000.00.11.H03-210201-0001222222222
16000.00.11.H03-210129-0001222222222
17000.00.11.H03-210111.1010222222222
18000.00.11.H03-210118-1001222222222
19000.00.11.H03-210118-0001222222222
20000.00.11.H03-210125-0001222222222
Tổng số363640404040404040
Điểm bình quân chỉ số 1,81,82222222

Ghi chú: Điểm bình quân chỉ số được làm tròn phần thập phân đến một (01) chữ số.

Phụ lục 2: Bảng tổng hợp kết quả đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính của sở công thương theo chỉ số

– Thời điểm đánh giá: Quý I năm 2021

– Tổng số phiếu đánh giá: 40 phiếu (20 Phiếu số 1; 20 phiếu số 2).

Chỉ sốTên chỉ sốĐiểm chuẩnĐiểm

tự chấm

Điểm

thẩm định

Ghi chú
1Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với thời gian cho phép theo quy định của pháp luật2 

 

1,8

 
2Thời gian thực hiện của từng cơ quan, đơn vị tham gia giải quyết (kể cả đơn vị phối hợp) so với quy định21,8
3Số lần phải liên hệ với nơi tiếp nhận hồ sơ để hoàn thiện hồ sơ thủ tục hành chính (kể cả liên hệ theo hình thức trực tuyến22
4Số lượng cơ quan, đơn vị, tổ chức phải liên hệ để hoàn thiện hồ sơ thủ tục hành chính (kể cả liên hệ theo hình thức trực tuyến)22
5Thực hiện tổ chức tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa22
6Công khai các thủ tục hành chính22
7Thái độ của cán bộ, công chức, viên chức khi hướng dẫn lập hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính22
8Tiếp thu, giải trình đối với các ý kiến phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân22
9Tiến độ và chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của cơ quan có thẩm quyền22

 

Phụ lục 03. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính của Sở Công Thương

Thời điểm đánh giá: Quý I năm 2021

 

STTTên cơ quan, đơn vịTổng điểmĐiểm chỉ số thành phần
123456789
1Sở Công Thương17,61,81,82222222
Tổng cộng17,61,81,82222222

 

Sở Công Thương

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004377
Views Today : 5
Views This Month : 75
Views This Year : 5126
Total views : 13894
Language
Skip to content