Kết quả thực hiện các chỉ tiêu Công nghiệp – Thương mại tháng 11 năm 2019

  1. Công nghiệp

– Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tháng 11/2019 ước đạt 118.555 triệu đồng, tăng 3,08% so với tháng trước, tăng 7,43% so với tháng cùng kỳ năm trước. Cộng dồn 11 tháng năm 2019 ước đạt 1.144.954 triệu đồng, tăng 8,27% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 94,16% so với kế hoạch năm 2019.

– Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 11/2019 tăng 3,15% so với tháng trước, tăng 15,35% so với cùng kỳ năm trước. Cộng dồn 11 tháng năm 2019 tăng 12,71% so với cùng kỳ năm trước.

  1. Thương mại

– Tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tháng 11/2019 ước đạt 468,532 tỷ đồng, tăng 0,31% so với tháng trước, tăng 8,03% so với cùng kỳ năm trước. Cộng dồn 11 tháng năm 2019 ước đạt 5.015,95 tỷ đồng, tăng 11,96% so với cùng kỳ năm 2018 và đạt 82,7% kế hoạch năm 2019.

– Chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tháng 11/2019 tăng 2,15% so với tháng trước, bình quân 11 tháng năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018 tăng 1,44%.

Hoàng Huyền (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004336
Views Today : 17
Views This Month : 752
Views This Year : 5022
Total views : 13790
Language
Skip to content