Mời tham dự lớp tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ thực thi pháp luật thương mại điện tử cho cán bộ quản lý nhà nước

Thực hiện Quyết định số 2951/QĐ-BCT ngày 27/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt các đề án thuộc Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2022; Kế hoạch 47/KH-SCT ngày 24/5/2022 của Sở Công Thương Bắc Kạn về phát triển Thương mại điện tử tỉnh Bắc Kạn năm 2022. Sở Công Thương Bắc Kạn phối hợp với Trung tâm Phát triển thương mại điện tử – Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ thực thi pháp luật thương mại điện tử cho cán bộ quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:

  1. 1. Thời gian: 02 ngày từ ngày 21/9/2022 đến hết ngày 22/9/2022, khai mạc vào hồi 8h00, ngày 21/9/2022 (Thứ tư).
  2. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 5- Bưu điện tỉnh Bắc Kạn, tổ 7, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.
  3. Chương trình tập huấn: Có Chương trình tập huấn kèm theo.
  4. Thành phần, số lượng đại biểu:

– Mời Lãnh đạo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số;

– Mời Lãnh đạo và công chức chuyên môn các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố (Đại diện Lãnh đạo đơn vị + công chức chuyên môn theo danh sách gửi kèm theo Giấy mời).

  1. Giấy chứng nhận: Kết thúc lớp tập huấn các học viên tham gia được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.
  2. Kinh phí: Kinh phí ăn, ở, đi lại của đại biểu do đơn vị cử cán bộ tự chi trả theo quy định hiện hành của nhà nước.

Sở Công Thương Bắc Kạn trân trọng kính mời các đại biểu tham dự lớp tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ thực thi pháp luật thương mại điện tử cho cán bộ quản lý nhà nước để nắm bắt và triển khai kịp thời các nội dung liên quan tại cơ quan, đơn vị.

Để công tác tổ chức lớp tập huấn được chu đáo, hiệu quả, Sở Công Thương đề nghị các đơn vị đăng ký thông tin đại biểu (họ và tên, chức vụ, số điện thoại, email) gửi đến địa chỉ email: oanhmtk.ct@backan.gov.vn để tổng hợp, chuẩn bị tổ chức lớp tập huấn. 

Sở Công Thương Bắc Kạn

 

 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH

Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ thực thi pháp luật

thương mại điện tử cho cán bộ quản lý nhà nước

 

Thời gianNội dungGhi chú
Ngày 21/9/2022
7h30-8h00Đón tiếp đại biểuHội trường tầng 5- Bưu điện tỉnh Bắc Kạn
8h00-8h30Phát biểu khai mạcLãnh đạo Cục Thương mại điện tử và KTS và Lãnh đạo Sở Công Thương
8h30-10h00Thương mại điện tử Việt Nam thời kỳ hậu Covid 19 – Cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp thâm nhập và phát triển kinh doanh onlineMr. Nguyễn Văn Thành – GĐ Trung tâm Phát triển TMĐT – Cục TMĐT& KTS – Bộ Công Thương
10h00-10h15Nghỉ giải lao 
10h30-11h30Quản lý nhà nước về thương mại điện tửPhòng QLHĐTMĐT – Cục TMĐT&KTS – Bộ Công Thương
 Nghỉ trưa 
13h30-15h00Tổng quan và xử lý vi phạm trong thương mại điện tửPhòng QLHĐTMĐT – Cục TMĐT&KTS – Bộ Công Thương
15h00-15h15Nghỉ giải lao 
15h15-16h30Tổng quan và xử lý vi phạm trong thương mại điện tử (tiếp)Phòng QLHĐTMĐT – Cục TMĐT&KTS- Bộ Công Thương
16h30-17h00Trao đổi, hỏi đápLãnh đạo Sở Công Thương, Trung tâm Phát triển TMĐT
Ngày 22/9/2022
7h30-8h00Một số hành vi vi phạm phổ biến Nghị định 98Phòng QLHĐTMĐT – Cục TMĐT&KTS- Bộ Công Thương
8h00-8h30Trao đổi, hỏi đápPhòng QLHĐTMĐT – Cục TMĐT&KTS – Bộ Công Thương
8h30-10h00Quy trình thanh kiểm tra, xử lý vi phạm trong thương mại điện tửPhòng QLHĐTMĐT – Cục TMĐT&KTS – Bộ Công Thương
10h00-10h30Trao đổi, hỏi đáp, nghỉ giải lao 
10h30-11h30Quy trình thanh kiểm tra, xử lý vi phạm trong thương mại điện tử (Tiếp)Phòng QLHĐTMĐT – Cục TMĐT&KTS – Bộ Công Thương
 Nghỉ trưa 
13h30-15h00Kinh doanh trên sàn TMĐT ShopeeTrung tâm Phát triển TMĐT – Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số
15h00-15h15Nghỉ giải lao 
15h15- 15h45Trao đổi, hỏi đápTrung tâm Phát triển TMĐT – Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số
15h45-16h30Tăng trưởng kinh doanh với mô hình bán lẻ đa kênhTrung tâm Phát triển TMĐT – Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số
16h30-17h00Bế mạc lớp tập huấnLãnh đạo Sở Công Thương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÀNH PHẦN, SỐ LƯỢNG

Mời đại biểu tham dự lớp tập huấn nâng cao năng lực

 cho đội ngũ thực thi pháp luật thương mại điện tử cho cán bộ QLNN

 

STTTên đơn vịSố lượng     đại biểu
1Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn2
2Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn7
3Sở Thông tin và Truyên thông tỉnh Bắc Kạn2
4Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn2
5Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn2
6Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Kạn2
7Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn2
8Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn2
9Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn2
10Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn2
11Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Bắc Kạn2
12Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn2
13Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn3
14Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn2
15Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn2
16Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn2
17Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn10
18Cục thuế tỉnh Bắc Kạn2
19Cục thống kê tỉnh Bắc Kạn2
20UBND huyện Pác Nặm3
21UBND huyện Chợ Đồn3
22UBND huyện Ngân Sơn3
23UBND huyện Chợ Mới3
24UBND Thành phố Bắc Kạn3
25UBND huyện Na Rì3
26UBND huyện Bạch Thông3
27UBND huyện Ba Bể3
28Công an tỉnh Bắc Kạn3
29Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Kạn2
30Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn2
31Ngân hàng Nhà nước VN Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn2
32Thanh tra tỉnh Bắc Kạn2
33Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại3

 

 

DANH SÁCH ĐƠN VỊ NHẬN GIẤY MỜI

 

1.Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn;
2.Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn;
3.Sở Thông tin và Truyên thông tỉnh Bắc Kạn;
4.Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn;
5.Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn;
6.Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Kạn;
7.Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn;
8.Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn;
9.Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn;
10.Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn;
11.Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Bắc Kạn;
12.Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn;
13.Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn;
14.Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn;
15.Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn;
16.Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn ;
17.Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn;
18.Cục thuế tỉnh Bắc Kạn;
19.Cục thống kê tỉnh Bắc Kạn;
20.UBND huyện Pác Nặm;
21.UBND huyện Chợ Đồn;
22.UBND huyện Ngân Sơn;
23.UBND huyện Chợ Mới;
24.UBND Thành phố Bắc Kạn;
25.UBND huyện Na Rì;
26.UBND huyện Bạch Thông;
27.UBND huyện Ba Bể ;
28.Công an tỉnh Bắc Kạn;
29.Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Kạn;
30.Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn;
31.Ngân hàng Nhà nước VN Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn;
32.Thanh tra tỉnh Bắc Kạn;
33.Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại;

 


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

003955
Views Today : 27
Views This Month : 114
Views This Year : 3723
Total views : 12491
Language
Skip to content