Quy chế tổ chức, hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn

Ngày 31 tháng 7 năm 2018, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn.

Quy chế này quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, quản lý, hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động của Cổng TTĐT tỉnh. Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, vận hành, khai thác, cung cấp và sử dụng dịch vụ trên Cổng TTĐT tỉnh.

Cổng TTĐT tỉnh là cổng tích hợp thông tin và báo điện tử, truyền thông đa phương tiện của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn trên internet, thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh do Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý trực tiếp, toàn diện. Cổng TTĐT tỉnh Bắc Kạn có chức năng tổ chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức của Ủy ban nhân dân tỉnh trên Internet; là đầu mối kết nối mạng thông tin hành chính điện tử của tỉnh trên Internet với các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh và các tổ chức, cơ quan liên quan phục vụ hoạt động quản lý điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan quản lý nhà nước; tích hợp các dịch vụ công của tỉnh trên mạng Internet phục vụ người dân và doanh nghiệp, đồng thời là kênh thông tin tuyên truyền, quảng bá, thu hút đầu tư thúc đẩy sự phát triển và hội nhập của tỉnh Bắc Kạn với cả nước, khu vực và thế giới. Cổng TTĐT tỉnh có địa chỉ truy cập trên Internet là http://www.backan.gov.vn.

Quy chế còn quy định cụ thể về thông tin cung cấp trên cổng TTĐT tỉnh; nguyên tắc, quy trình cung cấp, tiếp nhận và lưu trữ thông tin trên cổng TTĐT tỉnh; trách nhiệm, quyền hạn, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân  trong việc quản lý, vận hành, khai thác, cung cấp và sử dụng dịch vụ trên cổng TTĐT tỉnh; cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của ban biên tập cổng TTĐT; kinh phí thực hiện, khen thưởng và xử lý vi phạm; điều khoản thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 8 năm 2018 và thay thế Quyết định số 307/2010/QĐ-UBND ngày 08/02/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy chế hoạt động Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn.

Nông Thị Thảo – Sở Công Thương


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004334
Views Today : 12
Views This Month : 747
Views This Year : 5017
Total views : 13785
Language
Skip to content