Sở Công Thương cung cấp thông tin các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm để liên hệ mua hàng hóa ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh

Chia sẻ :

Language
Skip to content