Tốc độ phát triển tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 6 tháng đầu năm 2018

Theo số liệu công bố của Tổng cục Thống kê: 6 tháng đầu năm 2018, Tốc độ phát triển tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tăng 5,27%, cụ thể:

 

TTGRDP6 tháng đầu năm 2018

(%)

1Khu vực Nông, Lâm nghiệp và Thuỷ sản103,67
2Khu vực Công nghiệp và Xây dựng103,61
Trong đó: Công nghiệp104,42
3Khu vực Dịch vụ106,65
4Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm102,30

 

Hoàng Huyền (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004334
Views Today : 12
Views This Month : 747
Views This Year : 5017
Total views : 13785
Language
Skip to content